Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 1814/QĐ-TTg
01

Quyết định 1814/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

Vui lòng đợi