Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 1806/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1806/QĐ-TTg của 2016 xuất cấp lương thực cho tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
02

Quyết định 1806/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2011
03

Công văn 1806/TTg-KGVX 2016 chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
04

Quyết định 1806/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
05

Quyết định 1806/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2014
Vui lòng đợi