Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 1805/QĐ-TTg
01

Quyết định 1805/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

02

Quyết định 1805/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 22/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

Vui lòng đợi