Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1801/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
02

Quyết định 1801/QĐ-UBND Hà Nội 2018 Thành lập Tổ rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
Vui lòng đợi