Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
54 kết quả chứa từ khóa: 18/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Bến Tre sửa chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
02

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
03

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 16/2012 về tiếp công dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
04

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Long An sửa Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
05

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND HCM bãi bỏ 18/2015/QĐ-UBND về tiêu chuẩn công chức phường

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
06

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh phối hợp quản lý lao động người nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
07

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
08

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu sửa Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2017
09

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Hải Dương Quy định việc cung cấp thông tin cho báo chí

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2017
10

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
11

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
12

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Phú Thọ nhiệm vụ của Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
13

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2017
14

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà chung cư tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
15

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Long An bãi bỏ Quyết định 33 về Quy chế phát ngôn của cơ quan hành chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
16

Quyết định 68/2007/QĐ-UBND Đà Nẵng nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
17

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng bãi bỏ Quyết định 36 về khí dầu mỏ hóa lỏng chai

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2017
18

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
19

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 18/08/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2017
20

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Kon Tum về Quy chế tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
Vui lòng đợi