Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
65 kết quả chứa từ khóa: 18/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND Lào Cai bãi bỏ Quyết định quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”

Lĩnh vực: Hành chính; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
02

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
03

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Thái Bình sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá kèm theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
04

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Kiên Giang sửa Quy định về bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
05

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Sơn La sửa đổi tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
06

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
07

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng bãi bỏ một số nội dung ưu đãi tại Quyết định 17/2010

Lĩnh vực: Chính sách; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
08

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
09

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
10

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND Yên Bái cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2022
11

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2015
12

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Đồng Nai bổ sung Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
13

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
14

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2015
15

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
16

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
17

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Du lịch Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
18

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 20/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
19

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND Cao Bằng Quy chế quản lý kinh phí khuyến công

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 18/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
20

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá một số loại tài nguyên để làm cơ sở tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
Vui lòng đợi