Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
32 kết quả chứa từ khóa: 18/2013/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND Phú Thọ bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND phân cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2021
02

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Long An bãi bỏ Quyết định 33 về Quy chế phát ngôn của cơ quan hành chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
03

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND sửa đổi mức hỗ trợ cán bộ làm công tác chuyên môn về CNTT

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2016
04

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Vĩnh Phúc sửa quy định trách nhiệm trong ban hành văn bản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
05

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND Vĩnh Phúc phân cấp quản lý về nước sạch

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
06

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Sóc Trăng sửa quy định về bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
07

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
08

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND Gia Lai quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
09

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
10

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND Hà Tĩnh sửa đổi quy định về quản lý quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2019
11

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
12

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2013
13

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2013
14

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ, bổ sung một số khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2013
15

Quyết định 40/2013/QĐ-UBND Hậu Giang công nhận danh hiệu Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
16

Quyết định 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2013
17

Quyết định 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
18

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2013 - 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2013
19

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2013
20

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND Sơn La bãi bỏ Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
Vui lòng đợi