Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.429 kết quả chứa từ khóa: 18/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1401

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Kiên Giang sửa Quy định về bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
1402

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Bình Dương Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
1403

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 27/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
1404

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Quảng Bình tỷ lệ được hưởng của các đơn vị được trích từ số tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
1405

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Sơn La sửa đổi tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
1406

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Hà Tĩnh sửa đổi Quy chế phối hợp thu phí tại cửa khẩu Cầu Treo

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
1407

Quy chuẩn QCVN 18:2018/BGTVT Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
1408

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND HCM Quy định quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 25/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
1409

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Hải Phòng QCPH trong quản lý NSNN đối với khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
1410

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Đồng Nai Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
1411

Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
1412

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Huế Đơn giá dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
1413

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn Quy định mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
1414

Quy chuẩn QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
1415

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/05/2014
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1416

Quyết định 18/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy định về biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 18/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
1417

Quyết định 18/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2008
1418

Thông tư hướng dẫn sử dụng các nguồn vốn cho hoạt động khoa học - kỹ thuật và phân công lợi nhuận thu thêm do áp dụng thành công kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất

Ban hành: 29/05/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1419

Thông tư về việc sửa đổi chế độ ăn cho người bệnh tại các bệnh viện, nhà điều dưỡng thuộc ngành Y tế

Ban hành: 12/07/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1420

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 307-TTg ngày 10-6-1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ

Ban hành: 03/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
Vui lòng đợi