Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.429 kết quả chứa từ khóa: 18/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 40/2018/TT-BCT về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
42

Thông tư 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
43

Thông tư 24/2018/TT-BCT phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 31/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
44

Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
45

Thông tư 33/2018/TT-BCT quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
46

Thông tư 32/2018/TT-BCT về mẫu số hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường...

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
47

Thông tư 20/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" của Quy chuẩn QCVN:01/2017/BCT

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2018
48

Thông tư 34/2018/TT-BCT nghiệm thu đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
49

Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT về kiểm tra hoạt động điện lực, giải quyết tranh chấp mua bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
50

Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 27/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
51

Thông tư 27/2018/TT-BCT bỏ quy định cấp phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 19/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
52

Thông tư 26/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục IV Thông tư 20/2014/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
53

Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
54

Thông tư 16/2018/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 04/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
55

Thông tư 29/2018/TT-BCT sửa đổi một số thông tư về chế độ báo cáo định kỳ

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2019
56

Thông tư 23/2018/TT-BCT quản lý thực hiện các nhiệm vụ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2019
57

Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2018

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
58

Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử, Thông tư 59/2015/TT-BCT quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng di động

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
59

Thông tư 13/2018/TT-BCT về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
60

Thông tư 19/2018/TT-BCT xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
Vui lòng đợi