Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.429 kết quả chứa từ khóa: 18/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
22

Thông tư 47/2018/TT-BCT ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
23

Thông tư 46/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2015/TT-BCT phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
24

Thông tư 42/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2015/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
25

Thông tư 41/2018/TT-BCT về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
26

Thông tư 55/2018/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan 2019

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
27

Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các Nghị định về kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
28

Thông tư 53/2018/TT-BCT kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh dầu khí

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2019
29

Thông tư 54/2018/TT-BCT bãi bỏ Điều 7 Thông tư 44/2015/TT-BCT về Hợp đồng mua bán điện mẫu

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
30

Thông tư 52/2018/TT-BCT mức tiêu hao năng lượng trong chế biến nhóm sản phẩm cá da trơn, tôm

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
31

Thông tư 56/2018/TT-BCT hướng dẫn Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam và Lào

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
32

Thông tư 36/2018/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
33

Thông tư 35/2018/TT-BCT trình tự xử lý vi phạm và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
34

Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
35

Thông tư 48/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 55/2014/TT-BCT về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển vũ khí hóa học

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
36

Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
37

Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
38

Thông tư 45/2018/TT-BCT về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi quy định về phương pháp xác định giá phát điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
39

Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
40

Thông tư 38/2018/TT-BCT thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
Vui lòng đợi