Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

5 kết quả chứa từ khóa: 1799/QĐ-TTg
01

Quyết định 1799/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

02

Quyết định 1799/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 01/10/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

03

Quyết định 1799/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo, chế độ chính sách cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ ở Bộ Công an và 18 tỉnh, thành phố Nam Bộ"

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 10/12/2008

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2008

04

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 01/03/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

05

Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 24/08/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2011

Vui lòng đợi