Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3 kết quả chứa từ khóa: 1798/QĐ-TTg
01

Quyết định 1798/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

02

Quyết định 1798/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 01/10/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

03

Quyết định 1798/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3, số 5, số 6 tại các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 03/10/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

Vui lòng đợi