Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1789/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1789/-BTC 2021 Danh sách doanh nghiệp phân công Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
02

Quyết định 1789/-BTC 2017 nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi