Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1788/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1788/-BTC 2017 nhiệm vụ của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
02

Quyết định 1788/-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/4/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
Vui lòng đợi