Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1785/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1785/QĐ-TTg 2017 Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
02

Quyết định 1785/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 14/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2011
03

Quyết định 1785/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2010
Vui lòng đợi