Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1782/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1782/QĐ-TTg 2017 điều chỉnh 193/QĐ-TTg di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu

Lĩnh vực: Chính sách; Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 12/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
02

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 23/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2012
03

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 09/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
Vui lòng đợi