Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11 kết quả chứa từ khóa: 1780/QĐ-TTg
01

Quyết định 1780/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

02

Quyết định 1780/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các Khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 12/10/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

03

Quyết định 1780/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 24/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

04

Quyết định 1780/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Hoà Bình

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về

Ban hành: 09/12/2008

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2008

05

Quyết định 2478/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 30/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

06

Thông tư 55/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về

Ban hành: 06/05/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

07

Thông báo 407/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 21/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

08

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 02/04/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

09

Thông báo 97/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Hội nghị Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về

Ban hành: 08/03/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

10

Thông báo 78/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 08/03/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

11

Quyết định 434/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chếvăn hóa, thể thao phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp”

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 13/02/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2012

Vui lòng đợi