Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

7 kết quả chứa từ khóa: 1775/QĐ-TTg
01

Quyết định 1775/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

02

Quyết định 1775/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 29/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2014

03

Quyết định 1775/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 21/11/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

04

Quyết định 1775/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khách giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 24/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

05

Quyết định 2324/-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 07/06/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

06

Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 23/01/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

07

Công văn 219/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

Vui lòng đợi