Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

02

Quyết định 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Ban hành: 29/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2014

03

Quyết định 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới

Ban hành: 21/11/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

04

Quyết định 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khách giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Ban hành: 24/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010