Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3 kết quả chứa từ khóa: 1774/QĐ-TTg
01

Quyết định 1774/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

02

Quyết định 1774/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 30/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2014

03

Quyết định 995/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 08/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

Vui lòng đợi