Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1772/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1772/QĐ-UBND Trà Vinh 2022 thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực văn thư, lưu trữ, giám định y khoa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
02

Quyết định 1772/QĐ-UBND Hà Nội 2017 tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
03

Quyết định 1772/QĐ-UBND Hà Nội về kiểm tra công tác an toàn thực phẩm năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
Vui lòng đợi