Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3 kết quả chứa từ khóa: 1771/QĐ-TTg
01

Quyết định 1771/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

02

Quyết định 1771/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Chính sách Tải về

Ban hành: 05/12/2008

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

03

Quyết định 995/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 08/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

Vui lòng đợi