Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 1758/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2013
02

Quyết định 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2012
03

Công văn 1758/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 31/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2013
04

Quyết định 1758/QĐ-TTg 2018 bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
05

Quyết định 1758/QĐ-TTg 2017 công nhận thị xã Chí Linh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
06

Quyết định 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2011

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2009
Vui lòng đợi