Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

5 kết quả chứa từ khóa: 1756/QĐ-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 238/-BTTTT 2019 sửa đổi quy định về chức năng, quyền hạn Trung tâm Internet Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2019
02

Quyết định 46/-BTTTT 2019 Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam TP. Đà Nẵng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
03

Quyết định 47/-BTTTT 2019 Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
04

Quyết định 1756/-BTTTT 2017 nhiệm vụ của Trung tâm Internet Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
05

Quyết định 1756/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2014
Vui lòng đợi