Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 1755/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1755/QĐ-TTg 2019 chủ trương đầu tư dự án Sân golf Lào Cai

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
02

Quyết định 1755/QĐ-TTg 2016 phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
03

Quyết định 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2013
04

Quyết định 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 22/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2010
05

Quyết định 1755/QĐ-TTg 2018 bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
06

Quyết định 1755/QĐ-TTg 2017 công nhận thị trấn Sông Đốc là thị trấn đảo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
Vui lòng đợi