Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

9.610 kết quả chứa từ khóa: 1736/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

02

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 08/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

03

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 25/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

04

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 20/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2010

05

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 29/10/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

06

Quyết định 977/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Nguyễn Thanh Long

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 07/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

07

Quyết định 972/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 07/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

08

Quyết định 976/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi điều hành công việc của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 07/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

09

Quyết định 964/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về

Ban hành: 07/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

10

Quyết định 955/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 06/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

11

Quyết định 956/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 06/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

12

Quyết định 954/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông Vận tải sang Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 04/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

13

Quyết định 952/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 03/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2020

14

Quyết định 922/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

15

Quyết định 924/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Dân sự Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

16

Quyết định 915/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

17

Quyết định 916/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

18

Quyết định 923/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

19

Quyết định 907/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về

Ban hành: 29/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

20

Quyết định 905/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 29/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

Vui lòng đợi