Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

9.550 kết quả chứa từ khóa: 1736/QĐ-TTg
01

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

02

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 08/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

03

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 25/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

04

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 20/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2010

05

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 29/10/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

06

Quyết định 757/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 04/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

07

Quyết định 752/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

08

Quyết định 753/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

09

Quyết định 754/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

10

Quyết định 747/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

11

Quyết định 748/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

12

Quyết định 749/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

13

Quyết định 738/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ledana

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về

Ban hành: 02/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

14

Quyết định 17/2020/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

15

Quyết định 705/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 28/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

16

Quyết định 703/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 28/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

17

Quyết định 701/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 26/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

18

Quyết định 700/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 26/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

19

Quyết định 696/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

20

Quyết định 693/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 23/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

Vui lòng đợi