Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

9.281 kết quả chứa từ khóa: 1736/QĐ-TTg
01

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

02

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 08/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

03

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 25/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

04

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 20/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2010

05

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 29/10/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

06

Quyết định 1768/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về

Ban hành: 06/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

07

Quyết định 1748/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

08

Quyết định 1744/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

09

Quyết định 1747/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

10

Quyết định 1746/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

11

Quyết định 1745/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

12

Quyết định 1755/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

13

Quyết định 1754/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Vinpearl Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

14

Quyết định 1737/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

15

Quyết định 1740/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

16

Quyết định 1739/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

17

Quyết định 1743/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

18

Quyết định 1742/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

19

Quyết định 1679/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 22/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

20

Quyết định 1676/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 21/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

Vui lòng đợi