Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

9.351 kết quả chứa từ khóa: 1736/QĐ-TTg
01

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

02

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 08/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

03

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 25/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

04

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 20/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2010

05

Quyết định 1736/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 29/10/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

06

Quyết định 135/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 20/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

07

Quyết định 140/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 20/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2020

08

Quyết định 139/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 20/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2020

09

Quyết định 132/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về

Ban hành: 17/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

10

Quyết định 130/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 17/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

11

Quyết định 127/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và thời gian giáp hạt đầu năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 17/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2020

12

Quyết định 129/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Phước và tỉnh Lạng Sơn để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và thời gian giáp hạt đầu năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 17/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

13

Quyết định 128/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Định và Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 17/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2020

14

Quyết định 133/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 17/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

15

Quyết định 105/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" , "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 16/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2020

16

Quyết định 88/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 15/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2020

17

Quyết định 83/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 14/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

18

Quyết định 82/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về

Ban hành: 14/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

19

Quyết định 04/2020/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định 26/2016/-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 13/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

20

Quyết định 03/2020/-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 13/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

Vui lòng đợi