Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

45.744 kết quả chứa từ khóa: 1736/QĐ-TTg
01

Quyết định 1736/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

02

Quyết định 1736/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 08/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

03

Quyết định 1736/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 25/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

04

Quyết định 1736/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 20/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2010

05

Quyết định 1736/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 29/10/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

06

Quyết định 1115/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

07

Quyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê Ea Bá thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

08

Quyết định 1678/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê IA BLAN thuộc Tổng công ty Cà Phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 18/06/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2010

09

Quyết định 1112/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi Công ty Cà phê Ea Ktur thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

10

Quyết định 1111/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi Công ty Cà phê Đắc Uy 2 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

11

Quyết định 1004/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê Việt Đức thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 19/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

12

Quyết định 1107/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê 49 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

13

Quyết định 1005/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển Công ty Cà phê 721 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 19/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

14

Quyết định 1677/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê EATUL thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 18/06/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2010

15

Quyết định 1113/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi Công ty Cà phê 715B thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

16

Quyết định 1109/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi Công ty Cà phê 705 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

17

Quyết định 1097/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê 716 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2010

18

Quyết định 1116/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty cà phê 715A thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

19

Quyết định 1108/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi Công ty Cà phê 52 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 28/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

20

Quyết định 1088/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cà phê EaTiêu thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 27/04/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2010

Vui lòng đợi
dma