Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1730/Q��-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1730/QĐ-BYT 2019 về Quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2019
02

Quyết định 1730/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
03

Quyết định 1730/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn bảo quản vắc xin"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2014
04

Báo cáo 1730/BC-BYT 2021 tình hình dịch và công tác chống tác phòng chống Covid-19 ngày 30/10/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
Vui lòng đợi