Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

9.263 kết quả chứa từ khóa: 1726/QĐ-TTg
01

Quyết định 1726/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

02

Quyết định 1726/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 05/09/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

03

Quyết định 1674/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 21/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

04

Quyết định 1670/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 20/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

05

Quyết định 1659/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

06

Quyết định 1660/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

07

Quyết định 1656/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

08

Quyết định 1643/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 1 - tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 15/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

09

Quyết định 1640/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 15/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

10

Quyết định 33/2019/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2015/-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/-TTg giai đoạn 2)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về

Ban hành: 14/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

11

Quyết định 1624/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT)

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 14/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

12

Quyết định 1629/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 14/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

13

Quyết định 1605/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

14

Quyết định 1606/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

15

Quyết định 1612/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

16

Quyết định 1611/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

17

Quyết định 1616/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

18

Quyết định 1614/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

19

Quyết định 1553/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 08/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

20

Quyết định 1509/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quyết định 1256/-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 04/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

Vui lòng đợi