Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
14 kết quả chứa từ khóa: 172/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 172/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2020
02

Quyết định 172/QĐ-TTg 2019 Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
03

Quyết định 172/QĐ-TTg 2018 biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
04

Quyết định 172/QĐ-TTg 2016 xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2016
05

Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2013
06

Quyết định 172/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
07

Quyết định 172/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2007
08

Quyết định 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Thủy sản thành Trường đại học Nha Trang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
09

Quyết định 172/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
10

Quyết định 172/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp và định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
11

Quyết định 172/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Khoản 2 Điều 2 tại Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của TTCP về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/TTg ngày 20/11/1997

Ban hành: 28/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12

Quyết định 172/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản ghi phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 05/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2003
13

Quyết định 172/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
14

Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng tại Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 18/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi