Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 1702/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1702/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
02

Quyết định 1702/QĐ-UBND Lai Châu 2021 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
03

Quyết định 1702/QĐ-UBND An Giang 2021 Danh mục thủ tục hành chính về chính sách hỗ trợ NLĐ ảnh hưởng bởi COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách; Hành chính; COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2021
04

Quyết định 1702/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Cần Thơ

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
05

Quyết định 1702/QĐ-UBND Thanh Hóa 2021 về TTHC hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính; COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2021
06

Quyết định 1702/QĐ-UBND Lâm Đồng 2019 danh mục TTHC lĩnh vực quản lý về lao động mới ban hành

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 12/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
07

Quyết định 1702/QĐ-UBND Danh mục thủ tục đầu tư tại Việt Nam của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
08

Quyết định 1702/QĐ-UBND Hà Nội 2017 lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
Vui lòng đợi