Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
54 kết quả chứa từ khóa: 17/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
02

Quyết định 17/2021//QĐ-UBND Thái Nguyên sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
03

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chợ tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
04

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi thủ tục thu hồi đất thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
05

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi sửa đổi quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
06

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Phú Yên sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
07

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Hà Giang sửa đổi quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
08

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Hải Phòng chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
09

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Khánh Hòa cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
10

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Yên Bái chế độ công tác phí, chi hội nghị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
11

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
12

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
13

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Quảng Bình khen thưởng nộp vượt ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
14

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long bãi bỏ Quyết định 172007 về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
15

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
16

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa Quy chế quản lý cụm công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 16/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
17

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2017
18

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2017
19

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
20

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/08/2015, Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/09/2015, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
Vui lòng đợi