Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
851 kết quả chứa từ khóa: 17/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Chỉ thị 10/CT-TTg 2022 phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng ĐBS Cửu Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
42

Chỉ thị 04/CT-TTg 2022 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
43

Chỉ thị 02/CT-TTg 2022 phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
44

Chỉ thị 01/CT-TTg 2022 đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
45

Chỉ thị 35/CT-TTg 2021 tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
46

Chỉ thị 28/CT-TTg 2021 tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
47

Chỉ thị 17/CT-UBND 2021 Hà Nội giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
48

Chỉ thị 10/CT-TTg công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực: An ninh trật tự; An ninh quốc gia; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
49

Chỉ thị 06/CT-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2021
50

Chỉ thị 02/CT-TTg tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND 2021-2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
51

Chỉ thị 44/CT-TTg tăng cường các biện pháp đón Tết 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
52

Chỉ thị 42/CT-TTg tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
53

Thông tư 102/2006/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh trật tự; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 31/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
54

Chỉ thị 39/CT-TTG 2020 về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
55

Chỉ thị 31/CT-TTg 2020 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
56

Chỉ thị 29/CT-TTg 2020 giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
57

Chỉ thị 25/CT-TTg 2020 nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
58

Chỉ thị 18/CT-TTg 2020 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
59

Chỉ thị 11/CT-TTg giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Doanh nghiệp; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
60

Chỉ thị 06/CT-TTg 2020 tăng cường phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của virus Corona

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2020
Vui lòng đợi