Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
851 kết quả chứa từ khóa: 17/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
22

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
23

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2017
24

Chỉ thị 32/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý và Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc giải quyết vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện may tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2008
25

Chỉ thị 17/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
26

Chỉ thị 17/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
27

Chỉ thị 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
28

Chỉ thị 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
29

Chỉ thị 17/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 24/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
30

Chỉ thị 17/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 04/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2003
31

Chỉ thị 17/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thi hành Luật doanh nghiệp

Ban hành: 02/08/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
32

Chỉ thị 17/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai "Chiến dịch quốc gia tiêm vắc xin phòng bệnh sởi mũi 2" cho trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi trong 2 năm 2002 - 2003

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
33

Chỉ thị về việc đối phó với lũ lụt ở đồng bằng Sông Cửu Long

Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
34

Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
35

Chỉ thị về điều hành xuất khẩu gạo và đảm bảo an toàn lương thực trong năm 1998

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
36

Công văn 2130/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2017
37

Công văn 6871/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 30/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
38

Chỉ thị 16/CT-TTg 2022 chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
39

Chỉ thị 15/CT-TTg 2022 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2022
40

Chỉ thị 11/CT-TTg 2022 đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
Vui lòng đợi