Tra cứu văn bản

857 kết quả chứa từ khóa: 17/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
02
03

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
08

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
10

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
11

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Quyết định 1949/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Quyết định 2251/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Công văn 5172/BCT-QLTT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Công văn 1317/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Công văn 4556/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Công văn 3016/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Khoa học-Công nghệ Tải về
18

Báo cáo 20/BC-BYT của Bộ Y tế về việc tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Công văn 4125/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thương mại-Quảng cáo Tải về
20

Công văn 5998/BYT-ATTP của Bộ Y tế về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về