Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
851 kết quả chứa từ khóa: 17/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 17/CT-TTg 2022 đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
02

Chỉ thị 17/CT-TTg ngăn chặn tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp

Lĩnh vực: Ngoại giao; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
03

Chỉ thị 17/CT-TTg 2020 tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
04

Chỉ thị 17/CT-TTg 2019 xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
05

Chỉ thị 17/CT-TTg 2018 chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
06

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
07

Chỉ thị 17/CT-TTg về thực hiện phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
08

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
09

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2014
10

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 09/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2013
11

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
12

Quyết định 1949/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2014
13

Quyết định 2251/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2012
14

Công văn 5172/BCT-QLTT 2018 triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
15

Công văn 1317/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2014
16

Công văn 4556/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2014
17

Công văn 3016/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2013
18

Báo cáo 20/BC-BYT 2022 kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg tăng cường trách nhiệm QLNN về ATTP trong tình hình mới năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
19

Công văn 4125/BYT-TTrB thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
20

Công văn 5998/BYT-ATTP báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
Vui lòng đợi