Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

9.234 kết quả chứa từ khóa: 1699/QĐ-TTg
01

Quyết định 1699/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

02

Quyết định 1699/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 20/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

03

Quyết định 1699/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 20/10/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2009

04

Quyết định 1423/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 18/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

05

Quyết định 1422/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 18/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

06

Quyết định 1402/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

07

Quyết định 1416/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

08

Quyết định 1403/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

09

Quyết định 1407/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

10

Quyết định 1405/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

11

Quyết định 1404/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

12

Quyết định 1413/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

13

Quyết định 1411/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

14

Quyết định 1414/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

15

Quyết định 1415/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

16

Quyết định 1401/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

17

Quyết định 1410/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu hoàn thành nhiệm kỳ xây dựng nông thôn năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

18

Quyết định 1418/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

19

Quyết định 1417/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

20

Quyết định 1406/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

Vui lòng đợi