Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1692/QĐ-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 54/-NHNN 2022 sửa đổi Quyết định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
02

Quyết định 1692/-NHNN 2017 nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
Vui lòng đợi