Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 1681/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1681/QĐ-TTg 2016 về thực hiện bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự

Lĩnh vực: Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
02

Quyết định 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2010
03

Công văn 1681/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2013
04

Công điện 1681/CĐ-TTg 2017 tập trung khắc phục hậu quả bão số 12

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
05

Quyết định 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2014
06

Quyết định 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2011
Vui lòng đợi