Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.404 kết quả chứa từ khóa: 168/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 168/KH-UBND Hà Nội xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
02

Kế hoạch 168/KH-UBND Hà Nội 2022 thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
03

Kế hoạch 168/KH-UBND Cần Thơ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 2021

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
04

Kế hoạch 168/KH-UBND Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình 05-CTr/TU 2021

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
05

Kế hoạch 168/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
06

Kế hoạch 267/KH-UBND 2019 Hà Nội triển khai công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 24/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
07

Kế hoạch 199/KH-UBND Hà Nội 2019 phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
08

Kế hoạch 235/KH-UBND Hà Nội 2018 triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách; Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
09

Kế hoạch 134/KH-UBND Hà Nội 2022 triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP Chương trình phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
10

Kế hoạch 138/KH-UBND Hà Nội 2020 Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
11

Kế hoạch 244/KH-UBND 2019 Hà Nội tặng quà gia đình diện hộ nghèo Tết Nguyên đán 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
12

Kế hoạch 142/KH-UBND Hà Nội 2018 thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2018
13

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2017
14

Kế hoạch 1757/KH-UBND TP.HCM 2022 triển khai Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
15

Kế hoạch 1326/KH-UBND TP.HCM 2022 Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
16

Kế hoạch 130/KH-UBND Hà Nội 2022 triển khai thực hiện công tác xây dựng và phòng, chống bạo lực gia đình

Lĩnh vực: Chính sách; Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
17

Kế hoạch 132/KH-UBND Hà Nội 2022 thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Chính sách; Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
18

Kế hoạch 126/KH-UBND Hà Nội 2022 triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
19

Kế hoạch 108/KH-UBND Hà Nội 2022 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
20

Kế hoạch 105/KH-UBND Hà Nội 2022 Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
Vui lòng đợi