Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1678/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1678/QĐ-TTg 2016 về dự án phát triển ứng dụng CNTT của tổ chức chính trị - xã hội 2016-2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
02

Quyết định 1678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2010
03

Quyết định 1678/QĐ-TTg 2018 Công nhận Phủ Lý là đô thị loại II của Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
04

Quyết định 1678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
Vui lòng đợi