Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 1677/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công điện 1677/CĐ-TTg 2021 về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
02

Quyết định 1677/QĐ-TTg 2018 duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
03

Quyết định 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận chính trị, hành chính ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2010
04

Công văn 1677/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 17/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2013
05

Quyết định 1677/QĐ-TTg 2016 về bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2016
06

Quyết định 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
Vui lòng đợi