Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1675/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1675/QĐ-TTg 2019 kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp Việt Nam - Nga

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
02

Quyết định 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
03

Quyết định 1675/QĐ-TTg 2016 về xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến 2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2016
Vui lòng đợi