Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1672/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1672/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến 2025

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
02

Quyết định 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
03

Quyết định 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2011
04

Quyết định 1672/QĐ-TTg 2016 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2016
Vui lòng đợi