Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 1670/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1670/QĐ-TTg 2019 công nhận Thành phố Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
02

Quyết định 1670/QĐ-TTg 2017 Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
03

Quyết định 1670/QĐ-TTg 2016 về Ngày Tem Việt Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
04

Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
05

Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2012
06

Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ khoản 25 điều 1 Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 27/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2011
07

Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2014
Vui lòng đợi