Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

15 kết quả chứa từ khóa: 1670/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1670/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
02

Quyết định 1670/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
03

Quyết định 1670/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Tem Việt Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
04

Quyết định 1670/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
05

Quyết định 1670/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2014
06

Quyết định 1670/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2012
07

Quyết định 1670/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ khoản 25 điều 1 Quyết định 1325/-TTg ngày 27/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2011
08

Quyết định 523/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
09

Quyết định 562/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2017
10

Quyết định 553/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2017
11

Thông tư 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
12

Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chính sách Tải về
Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
13

Nghị quyết 110/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
14

Công văn 3518/BTNMT-BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
15

Công văn 3424/BTNMT-BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019-2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
Vui lòng đợi