Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1665/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1665/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ của Sở Xây dựng Bắc Giang

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
02

Quyết định 1665/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế 2020 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực bưu chính

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
03

Quyết định 1665/QĐ-UBND 2017 Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
04

Quyết định 1665/QĐ-UBND Vĩnh Long công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực chứng thực

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
Vui lòng đợi