Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.502 kết quả chứa từ khóa: 166/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Kế hoạch 106/KH-UBND Huế 2022 mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và nội địa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Văn hóa-Thể thao-Du lịch; COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
22

Kế hoạch 86/KH-UBND Hà Nội 2022 triển khai thực hiện Chuyên đề số 9 thuộc Chương trình 10-CTr/TU

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
23

Kế hoạch 85/KH-UBND Hà Nội 2022 quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
24

Kế hoạch 87/KH-UBND Hà Nội 2022 cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
25

Kế hoạch 93/KH-UBND Huế 2022 hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
26

Kế hoạch 43/KH-UBND Hà Nội 2022 phục hồi, phát triển du lịch thích ứng an toàn với dịch COVID-19

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch; COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
27

Kế hoạch 310/KH-UBND Hà Nội 2021 ứng phó với biến chủng mới của vi-rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
28

Kế hoạch 4246/KH-UBND TP.HCM 2021 phân công chăm lo tết Nguyên đán cho NLĐ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và XH

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
29

Kế hoạch 4192/KH-UBND TP.HCM 2021 xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
30

Kế hoạch 285/KH-UBND Hà Nội triển khai tích hợp DVC trực tuyến mức độ 3,4 của TP với Cổng DVC Quốc gia giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
31

Kế hoạch 271/KH-UBND 2021 về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
32

Kế hoạch 3990/KH-UBND TP.HCM 2021 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
33

Kế hoạch 3997/KH-UBND TP.HCM 2021 tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
34

Kế hoạch 269/KH-UBND Hà Nội 2021 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
35

Kế hoạch 266/KH-UBND Hà Nội 2021 Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
36

Kế hoạch 265/KH-UBND Hà Nội 2021 khuyến nông năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
37

Kế hoạch 264/KH-UBND Hà Nội 2021 Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
38

Kế hoạch 262/KH-UBND Hải Phòng 2021 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
39

Kế hoạch 3908/KH-UBND TP.HCM 2021 kiểm tra công tác kiểm soát COVID-19 và phục hồi, phát triển KT-XH

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
40

Kế hoạch 698/KH-UBND Bắc Kạn 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời thích ứng an toàn, kiểm soát COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
Vui lòng đợi