Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1622/QĐ-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Tông tư 18/2012/TT-BTTTT Danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2012
02

Quyết định 1622/-BTTTT 2017 Chương trình khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
03

Quyết định 95/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2013
04

Quyết định 1622/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Đấu thầu-Cạnh tranh; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2008
Vui lòng đợi