Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1621/Q��-TTg.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030"

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2013
02

Quyết định 1621/QĐ-TTg 2017 công nhận huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
Vui lòng đợi