Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

7 kết quả chứa từ khóa: 1618/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1618/-TTg 2017 Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
02

Quyết định 1618/-TTg 2016 bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2016
03

Quyết định 1618/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2015
04

Quyết định 2143/-BNN-KHCN 2018 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
05

Quyết định 964/-BTNMT 2019 Kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2019
06

Quyết định 1618/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hình sự Tải về
Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2011
07

Quyết định 1941/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2011
Vui lòng đợi