Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
57 kết quả chứa từ khóa: 16/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Huế sửa đổi Quyết định 94/2017/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
02

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND Quảng Trị sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
03

Quyết định 103/2017/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
04

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Hải Phòng Điều lệ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Hải Phòng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
05

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Yên Bái nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
06

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Khánh Hòa Khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
07

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa Quyết định 26 về Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
08

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 16/2012 về tiếp công dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
09

Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi sửa tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc sở, ngành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2017
10

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long bãi bỏ Quyết định 172007 về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
11

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Ninh Bình sửa chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
12

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND đơn giá trồng rừng thay thế tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
13

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
14

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa Quy chế quản lý cụm công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 16/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
15

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
16

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Phú Yên Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
17

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND An Giang mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
18

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Bình Định giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Nhơn Hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về
Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
19

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Sóc Trăng mức giá dịch vụ thoát nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
20

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Yên Bái bãi bỏ Quyết định 16 về Quỹ quốc phòng - an ninh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2017
Vui lòng đợi